Przeplatany 2 z 5 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/2z5-int_1.png 4.49 5 1605
ocena: 4,49 (1 605 głosów)
Przeplatany 2 z 5 - generator kodów kreskowych Przeplatany 2 z 5 - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych Przeplatany 2 z 5 z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe Przeplatany 2 z 5 w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/2z5-int_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/2z5-int_1.png Przeplatany 2 z 5 Przeplatany 2 z 5 0 2024-12-31 PLN 4.49 5 1 1605 Przeplatany 2 z 5 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/2z5-int_1.png Przeplatany 2 z 5 - generator kodów kreskowych Przeplatany 2 z 5 Przeplatany 2 z 5 - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy Przeplatany 2 z 5 może składać się z cyfr. Ilość cyfr musi być parzysta.

Kod kreskowy Przeplatany 2 z 5, zakodowano cyfry 1234567890123456789000

Kod kreskowy Przeplatany 2 z 5 może zawierać sumę kontrolną (modulo 10).

W poniższym polu należy wpisać kody oddzielone przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Jeśli zostanie podana nieparzysta ilość cyfr, to kodu zostanie dodana cyfra 0.

Generator przyjmuje od 1 do 50 kodów, każdy kod może składać się maksymalnie z 32 cyfr.

Więcej informacji o kodach kreskowych Przeplatany 2 z 5 można znaleźć na Wikipedii.

Opcje:
(od 2,25 do 3,00)

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 4,49 (1 605 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.221.73.157
Ilość aktywnych użytkowników: 247
Data i czas: 2024-06-16 00:21:41
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij