Code-16K - generator kodów Code-16K https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-16k_link_pl.png 4.50 5 2
ocena: 4,50 (2 głosy)
Code-16K - generator kodów Code-16K Code-16K - generator kodów Code-16K Kody Code-16K - w prosty sposób wygeneruj własne kody Code-16K w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-16k_link_pl.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-16k_link_pl.png Code-16K (Kod 16K) Code-16K (Kod 16K) 0 2024-12-31 PLN 4.50 5 1 2 Code-16K - generator kodów Code-16K https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-16k_link_pl.png Code-16K - generator kodów Code-16K Code-16K (Kod 16K) Code-16K - generator kodów Code-16K

Code-16K (Kod 16K) powstał na bazie Kod-128 (Code-128)

Kod Code-16K, zakodowano 
1234567890,./;'[]-=!@#$%^&*()_+

Za pomocą kodu Code 16K można zakodować dowolne znaki o kodach od 0 do 127.

Wielkość pojedynczego kodu uzależniona jest od ilości informacji.

Pojedynczy kod przyjmuje rozmiary od 2 do 16 wierszy.

Pojedynczy kod Code-16K pozwala zakodować informację, w której mieści się:

154 znaków numerycznych,

77 znaków alfanumerycznych.

W specyfikacji kody przewidziano 3 sposoby łączenia kodów.

Blok danych może zostać podzielony na maksymalnie 107 kodów.

Korzystając z tej możliwości możemy zakodować blok danych, w którym zmieści się:

15863 znaków numerycznych,

8025 znaków alfanumerycznych.

Więcej informacji o kodach Code 16K można znaleźć na Wikipedii.

 

 

 

Parametry techniczne kodu Code-16k

(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 4,50 (2 głosy)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.222.104.206
Ilość aktywnych użytkowników: 108
Data i czas: 2024-05-30 18:09:31
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij