Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/databar-limited_1.png 3.88 5 8
ocena: 3,88 (8 głosów)
Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) - generator kodów kreskowych Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/databar-limited_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/databar-limited_1.png Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) 0 2024-12-31 PLN 3.88 5 1 8 Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/databar-limited_1.png Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) - generator kodów kreskowych Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) Databar Ograniczony (RSS Ograniczony) - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy Databar Ograniczony (RSS Ograniczony).

Kod kreskowy Databar Ograniczony (RSS Ograniczony), zakodowano cyfry (01)15012345678907
Kod kreskowy Databar Ograniczony (RSS Ograniczony), zakodowano cyfry (01)00312345678906

Maksymalna wartość jaką można zakodować to 4 054 468 172 040.

W trybie GS1-Databar można zakodować 13 cyfr - wartości od 0 000 000 000 000 do 1 999 999 999 999.

W poniższym polu należy wpisać kody oddzielone od siebie przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Generator przyjmuje od 1 do 50 kodów, każdy o maksymalnej długości 31 znaków.

Więcej informacji o kodach kreskowych DataBar Ograniczonych (RSS Ograniczony) można znaleźć na Wikipedii.

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 3,88 (8 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.221.73.157
Ilość aktywnych użytkowników: 62
Data i czas: 2024-06-16 02:00:02
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij