ITF-14 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/itf-14_1.png 4.50 5 1682
ocena: 4,50 (1 682 głosy)
ITF-14 - generator kodów kreskowych ITF-14 - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych ITF-14 z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe ITF-14 w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/itf-14_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/itf-14_1.png ITF-14 ITF-14 0 2024-12-31 PLN 4.50 5 1 1682 ITF-14 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/itf-14_1.png ITF-14 - generator kodów kreskowych ITF-14 ITF-14 - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy ITF-14 składa się z 13 cyfr danych i 1 cyfry kontolnej.

Kod kreskowy ITF-14, zakodowano cyfry 1234567890123, suma kontrolna 1 Kod kreskowy ITF-14, zakodowano cyfry 9876543210987, suma kontrolna 9

Kod kreskowy ITF-14 zawiera sumę kontrolną (modulo 10).

W poniższym polu należy wpisać kody oddzielone przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Jeśli zostanie podane mniej niż 13 cyfr, to zostaną dodane cyfry 0, tak aby uzupełnić kod do 13 cyfr.

Można podać kody kreskowe bez cyfry kontrolnej, generator sam ją wyliczy.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Generator przyjmuje od 1 do 20 kodów, każdy kod może składać się maksymalnie z 14 cyfr.

Więcej informacji o kodach kreskowych ITF-14 można znaleźć na Wikipedii.

Opcje:
(od 2,25 do 3,00)

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 4,50 (1 682 głosy)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.213.60.33
Ilość aktywnych użytkowników: 88
Data i czas: 2024-07-22 01:09:38
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij