EAN-13 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-13_1.png 4.65 5 3791
EAN-13 - generator kodów kreskowych
ocena: 4,65 (3 791 głosów)
EAN-13 - generator kodów kreskowych EAN-13 - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych EAN-13 z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe EAN-13 w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-13_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-13_1.png EAN-13 EAN-13 0 2023-12-31 PLN 4.65 5 1 3791 EAN-13 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-13_1.png EAN-13 - generator kodów kreskowych EAN-13 EAN-13 - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy EAN-13 / JAN-13 (GTIN-13 / UCC-13) składa się z 12 cyfr danych i 1 cyfry kontrolnej.

Kod kreskowy EAN-13, zakodowano cyfry 123456789012, suma kontrolna 8 Kod kreskowy EAN-13, zakodowano cyfry 123456789012, suma kontrolna 8 z 2 dodatkowymi cyframi

Kod kreskowy EAN-13 może posiadać cyfry dodatkowe (2 lub 5 cyfr).

W poniższym polu należy wpisać kody oddzielone od siebie przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Można podać kody kreskowe bez cyfry kontrolnej, generator sam ją wyliczy.

Jeśli zostanie podane mniej niż 12 cyfr, to zostaną dodane cyfry 0, tak aby uzupełnić kod do 12 cyfr.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Aby wygenerować kod EAN-13 z cyframi dodatkowymi należy podać go w postaci:

123456789012:12

123456789012:12345

Generator przyjmuje od 1 do 20 kodów.

Więcej informacji o kodach kreskowych EAN-13 / JAN-13 można znaleźć na Wikipedii.

Na podstawie prefiksu kodu można zidentyfikować np. kraj pochodzenia, lub obszar zastosowania.

Zobacz listę obszarów zastosowania kodów kreskowych EAN-13 / JAN-13.

 

Aby uzyskać unikalny numer EAN-13 należy skontaktować się z lokalnym oddziałem GS1.

Opcje:

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
mm
Czytaj więcej
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
mm
ocena: 4,65 (3 791 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2023 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 34.239.148.127
Ilość aktywnych użytkowników: 233
Data i czas: 2023-09-29 08:47:25
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij