Royalmail (RM4SCC) - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/royalmail_1.png 3.43 5 7
ocena: 3,43 (7 głosów)
Royalmail (RM4SCC) - generator kodów kreskowych Royalmail (RM4SCC) - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych Royalmail (RM4SCC) z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe Royalmail (RM4SCC) w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/royalmail_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/royalmail_1.png Royalmail (RM4SCC) Royalmail (RM4SCC) 0 2021-12-31 PLN 3.43 5 1 7 Royalmail (RM4SCC) - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/royalmail_1.png Royalmail (RM4SCC) - generator kodów kreskowych Royalmail (RM4SCC) Royalmail (RM4SCC) - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy Royalmail pozwala zakodować: cyfry 0, duże litery A - Z.

Kod kreskowy Royalmail (RM4SCC), zakodowano znaki 0123456789,suma kontrolna 6 Kod kreskowy Royalmail (RM4SCC), zakodowano znaki ABCDEFGHIJ,suma kontrolna Y

W poniższym polu należy wpisać kody oddzielone od siebie przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Generator sam oblicza sumę kontrolną.

Generator przyjmuje od 1 do 20 kodów, każdy o maksymalnej długości 20 znaków.

Więcej informacji o kodach kreskowych Royalmail można znaleźć na Wikipedii.

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 3,43 (7 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2021 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 35.175.107.77
Ilość aktywnych użytkowników: 268
Data i czas: 2021-10-21 20:53:31
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij