EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-14_1.png 4.11 5 37
ocena: 4,11 (37 głosów)
EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) - generator kodów kreskowych EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-14_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-14_1.png EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) 0 2024-12-31 PLN 4.11 5 1 37 EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/ean-14_1.png EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) - generator kodów kreskowych EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) EAN-14 (UCC-14/GTIN-14) - generator kodów kreskowych

EAN-14 (GTIN-14/UCC-14) to implementacja GS1-128
Identyfikator zastosowania (01), który używany jest do kodowania GTIN-14.

Kod kreskowy EAN-14 (UCC-14/GTIN-14), zakodowano cyfry 0000000000001, suma kontrolna 7
Kod kreskowy EAN-14 (UCC-14/GTIN-14), zakodowano cyfry 0000000000002, suma kontrolna 4

Kod kreskowy GS1-128 (Identyfikator zastosowania (00)) składa się z 14 cyfr (13 cyfr to dane, 1 cyfra to suma kontrolna).

W poniższym polu należy wpisać kody bez IZ (01), oddzielone od siebie przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Jeśli zostanie podane mniej niż 13 cyfr, to zostaną dodane cyfry 0, tak aby uzupełnić kod do 13 cyfr.

Można podać kody kreskowe bez cyfry kontrolnej, generator sam ją wyliczy (14 cyfra).

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Generator przyjmuje od 1 do 20 kodów.

 

GTIN - Globalny numer jednostki handlowej, służy do jednoznacznego oznaczania produktów.

Nadawaniem numerów GTIN zarządza organizacja GS1, która powstała jako następca EAN i UUC (ang. European Article Numbering and Uniform Code Council).

Numer GTIN ten może mieć długość 8, 12, 13 lub 14 cyfr, w zależności od swojej długości może byc kodowany w następujący sposób:

 

8 cyfrowy - GTIN-8 kodowany jest jako EAN-8,

12 cyfrowy - GTIN-12 kodowany jest jako UPC-A,

13 cyfrowy - GTIN-13 kodowany jest jako EAN-13,

14 cyfrowy - GTIN-14 kodowany jest jako EAN-14 lub ITF-14.

 

GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 w łatwy sposób można „przekonwertować” na GTIN-14, przez dodanie z przodu odpowiedniej ilości cyfr 0 (tak aby łącznie otrzymać 14 cyfr):

 

• aby „przekonwertować” kod GTIN-8 23456785 na kod EAN-14 (UCC-14) należy dodać z przodu 6 cyfr „0” => 00000023456785

• aby „przekonwertować” kod GTIN-12 123456789012 na kod EAN-14 (UCC-14) należy dodać z przodu 2 cyfry „0” => 00123456789012

• aby „przekonwertować” kod GTIN-13 1234567890128 na kod EAN-14 (UCC-14) należy dodać z przodu 1 cyfrę „0” => 01234567890128

 

Aby uzyskać prawidłowy unikalny numer GTIN należy skontaktować się z lokalnym oddziałem GS1.

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 4,11 (37 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.222.104.206
Ilość aktywnych użytkowników: 105
Data i czas: 2024-05-30 17:04:12
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij