ISBN - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/isbn_1.png 4.51 5 1775
ocena: 4,51 (1 775 głosów)
ISBN - generator kodów kreskowych ISBN - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych ISBN z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe ISBN w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/isbn_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/isbn_1.png ISBN ISBN 0 2024-12-31 PLN 4.51 5 1 1775 ISBN - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/isbn_1.png ISBN - generator kodów kreskowych ISBN ISBN - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy ISBN to kod EAN-13, który rozpoczyna się ciągami cyfr 978, 97910, 97911.

Kod kreskowy ISBN, zakodowano cyfry 978212345680, suma kontrolna 3

W poniższym polu należy wpisać kody, każdy kod w nowym wierszu.

Jeśli zostanie podane mniej niż 12 cyfr, to zostaną dodane cyfry 0, tak aby uzupełnić kod do 12 cyfr.

Można podać kody kreskowe bez cyfry kontrolnej, generator sam ją wyliczy.

Można podać treść tekstu nad kodem, jeśli nie zostanie podana to generator sam ją wygeneruje.

 

Kody należy wpisywać w postaci:

cyfry
cyfry;text nad kodem
cyfry:cyfry dodatkowe;text nad kodem

 

Przykłady:

9782123456803
9782123456803;ISBN 978-2-12-345680-3
9782123456803:12;ISBN 978-2-12-345680-3
9782123456803:12345;ISBN 978-2-12-345680-3

 

Treść tekstu nad kodem może składać się ze znaków I, S, B, N, X, -, cyfr 0 - 9 oraz spacji (maks. 22 znaki).

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Generator przyjmuje od 1 do 50 kodów.

Więcej informacji o kodach kreskowych ISBN można znaleźć na Wikipedii.

Opcje:

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
Czytaj więcej
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 4,51 (1 775 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.221.73.157
Ilość aktywnych użytkowników: 247
Data i czas: 2024-06-16 00:27:58
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij