UPC-E - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/upc-e_1.png 3.63 5 8
ocena: 3,63 (8 głosów)
UPC-E - generator kodów kreskowych UPC-E - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych UPC-E z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe UPC-E w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/upc-e_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/upc-e_1.png UPC-E UPC-E 0 2024-12-31 PLN 3.63 5 1 8 UPC-E - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/upc-e_1.png UPC-E - generator kodów kreskowych UPC-E UPC-E - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy UPC-E składa się z 8 cyfr danych

Kod kreskowy UPC-E, zakodowano cyfry 071245, suma kontrolna 3 Kod kreskowy UPC-E, zakodowano cyfry 425261, suma kontrolna 4 Kod kreskowy UPC-E, zakodowano cyfry 419253, suma kontrolna 7 Kod kreskowy UPC-E, zakodowano cyfry 974310, suma kontrolna 2

1-sza cyfra to tzw. prefix, 6 cyfr danych i 1 cyfra kontrolnej.

Prefix może przyjmować wartości 0 lub 1.

W poniższym polu należy wpisać kody oddzielone od siebie przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Można podać kody kreskowe bez cyfry kontrolnej, generator sam ją wyliczy.

Jeśli zostanie podane mniej niż 7 cyfry, to zostaną dodane cyfry 0, tak aby uzupełnić kod do 7 cyfr.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Aby wygenerować kod UPC-E z cyframi dodatkowymi należy podać go w postaci:

1234567:12

1234567:12345

Jeśli kod UPC-E będzie można "rozszerzyć" do kodu UPC-E, to generator poinformuje o tym.

Przykład: kod UPC-E 01278907 może zostać zakodowany jako kod UPC-A 012000007897.

Generator przyjmuje od 1 do 50 kodów.

Więcej informacji o kodach kreskowych UPC-E można znaleźć na Wikipedii.

 

Aby uzyskać unikalny numer UPC-E należy skontaktować się z lokalnym oddziałem GS1.

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
mm
Czytaj więcej
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
mm
ocena: 3,63 (8 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.221.73.157
Ilość aktywnych użytkowników: 65
Data i czas: 2024-06-16 02:29:07
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij