Code-32 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-32_1.png 4.00 5 6
ocena: 4,00 (6 głosów)
Code-32 - generator kodów kreskowych Code-32 - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych Code-32 z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe Code-32 w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-32_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-32_1.png Code-32 Code-32 0 2024-12-31 PLN 4.00 5 1 6 Code-32 - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/code-32_1.png Code-32 - generator kodów kreskowych Code-32 Code-32 - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy Code-32 składa się z 8 cyfr danych i 1 cyfry kontrolnej.

Kod kreskowy Code-32, zakodowano cyfry 02608901, suma kontrolna 9

Code-32 to kod używany przez włoski przemysł farmaceutyczny.

Tekst pod kodem zawsze zaczyna się od litery A, litera A nie jest kodowana jako znak kodu.

W poniższym polu należy wpisać kody oddzielone od siebie przecinkiem lub każdy kod w nowym wierszu.

Jeśli zostanie podane mniej niż 8 cyfr, to zostaną dodane cyfry 0, tak aby uzupełnić kod do 8 cyfr.

Można podać kody kreskowe bez cyfry kontrolnej, generator sam ją wyliczy.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Generator przyjmuje od 1 do 20 kodów.

Opcje:
(od 2,00 do 3,00)

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 4,00 (6 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.222.104.206
Ilość aktywnych użytkowników: 118
Data i czas: 2024-05-30 18:43:51
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij