Codabar Rationalized - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/codabar-rationalized_1.png 4.15 5 7
ocena: 4,15 (7 głosów)
Codabar Rationalized - generator kodów kreskowych Codabar Rationalized - generator kodów kreskowych Generator kodów kreskowych Codabar Rationalized z możliwością redukcji grubości kreski. Kody kreskowe Codabar Rationalized w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/codabar-rationalized_1.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/codabar-rationalized_1.png Codabar Rationalized Codabar Rationalized 0 2023-12-31 PLN 4.15 5 1 7 Codabar Rationalized - generator kodów kreskowych https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/codabar-rationalized_1.png Codabar Rationalized - generator kodów kreskowych Codabar Rationalized Codabar Rationalized - generator kodów kreskowych

Kod kreskowy Codabar Rationalized pozwala zakodować: cyfry 0 - 9,
znaki specjalne: -, $, :, /, ., +.

Kod kreskowy Codabar, zakodowano znaki 3117013206375

W porównaniu do standardowego kodu Codabar używany jest zmienny stosunek,
pasek szeroki / pasek wąski, dobrany tak aby wszystkie znaki miały jednakową szerokość:

• dla znaków, które składają się z 2 szerokich elementów wynosi 3:1.

• dla znaków, które składają się z 3 szerokich elementów wynosi 2:1.

Inne nazwy kodu kreskowego Codabar to: USD-4, NW-7, 2 of 7, Ames, Monarch.

Codabar posiada 4 znaki START/STOP (A, B, C, D).

Może zawierać sumę kontrolną (mod 10 lub mod 16).

W czytniku kodu należy odpowiednio skonfigurować odczyt/weryfikację sumy kontrolnej.

W poniższym polu należy wpisać kody, każdy kod w nowym wierszu.

Aby podać znaki START/STOP należy na początku i na końcu kodu wpisać jedną z liter (A, B, C, D), np. A1234B.

Jeśli nie zostaną podane znaki START/STOP to generator użyje znaku A jako START i znaku B jako STOP.

Wszystkie znaki spoza dozwolonego zakresu zostaną zignorowane.

Generator przyjmuje od 1 do 20 kodów, każdy o maksymalnej długości 32 znaków.

Więcej informacji o kodach kreskowych Codabar można znaleźć na Wikipedii.

Parametry dla kodów w postaci obrazków pobieranych jako pliki JPG, PNG

% (od 25% do 500%)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)
(max. 99)

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 80% do 500%)
μm (max. 200 @ 100%)
% (od 25% do 999%)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
(max. 99,99)
ocena: 4,15 (7 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2023 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 34.239.148.127
Ilość aktywnych użytkowników: 331
Data i czas: 2023-09-29 09:28:10
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij