PDF417 - generator kodów PDF417 https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/pdf417_link_pl.png 4.34 5 18
ocena: 4,34 (18 głosów)
PDF417 - generator kodów PDF417 PDF417 - generator kodów PDF417 Kody PDF417 - w prosty sposób wygeneruj własne kody PDF417 w postaci wektorowej (PDF, AI, EPS) lub rastrowej (PNG, JPG). https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/pdf417_link_pl.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/pdf417_link_pl.png Kod PDF417 Kod PDF417 0 2024-12-31 PLN 4.34 5 1 18 PDF417 - generator kodów PDF417 https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/pdf417_link_pl.png PDF417 - generator kodów PDF417 Kod PDF417 PDF417 - generator kodów PDF417

Kod PDF417

Kod PDF417, zakodowano zakładkę do strony 
https://www.generatorkodowkreskowych.pl/pdf417/

Za pomocą kodu PDF417 można zakodować dowolne dane:

2710 znaków numerycznych,

1850 znaków alfanumerycznych,

1108 ośmiobitowych danych binarnych.

Wielkość kodu uzależniona jest od ilości informacji oraz ilości kodów korekcyjnych.

Kod przyjmuje rozmiary od 90x3 do 583x90 modułów.

Do sprawdzania i odzyskiwania danych wykorzystuje się Kodowanie korekcyjne Reeda-Solomona.

Ilość kodów korekcyjnych można ustalać w zakresie od 0 do 8 (do kodu zostaną dodane dodatkowe słówa korekcyjne w ilości od 2 do 512).

Więcej informacji o kodach PDF417 można znaleźć na Wikipedii.

Wybierz typ informacji, którą chcesz zakodować za pomocą kodu PDF417:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOM
 
PRACA
 

Parametry techniczne kodu PDF417

:

Parametry dla kodów w postaci wektorowej pobieranych jako pliki PDF, AI, EPS

% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
% (od 0 do 100)
ocena: 4,34 (18 głosów)
Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.213.60.33
Ilość aktywnych użytkowników: 91
Data i czas: 2024-07-22 00:40:50
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij