Identyfikatory Zastosowania używane w kodach kreskowych EAN-128 (GS1-128) https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/logo330x330.png 3.79 5 71
ocena: 3,79 (71 głosów)
Identyfikatory Zastosowania używane w kodach kreskowych EAN-128 (GS1-128) Identyfikatory Zastosowania używane w kodach kreskowych EAN-128 (GS1-128) Lista Identyfikatorów Zastosowania używanych w kodach kreskowych EAN-128 (GS1-128) z opisem https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/logo330x330.png https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/logo330x330.png 0 2024-12-31 PLN 3.79 5 1 71 Identyfikatory Zastosowania używane w kodach kreskowych EAN-128 (GS1-128) https://www.generatorkodowkreskowych.pl/images/start/logo330x330.png Identyfikatory Zastosowania używane w kodach kreskowych EAN-128 (GS1-128) Kod kreskowy EAN-128 (GS1-128) - Identyfikatory Zastosowania Identyfikatory Zastosowania używane w kodach kreskowych EAN-128 (GS1-128)
IZ Rozmiar Opis Cyfra kontrolna
00 18 Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (SSCC) +
01 14 Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) +
02 14 Numer GTIN towarów zawartych w innej jednostce +
10 1 - 20 Numer serii lub partii produkcyjnej
11 6 Data produkcji (RRMMDD)
12 6 Data płatności (RRMMDD)
13 6 Data pakowania (RRMMDD)
15 6 Minimalna data trwałości (RRMMDD)
16 6 Maksymalna data sprzedaży (RRMMDD)
17 6 Maksymalna data trwałości (RRMMDD)
20 2 Wariant produktu
21 1 - 20 Numer seryjny
22 1 - 20 Dodatkowe dane o produktach specyficznych dla przemysłu medycznego (ILOŚĆ/DATA/SER)
235 1 - 28 Kontrolowane przez Stronę Trzecią, Serializowane Rozszerzenie Numeru GTIN - TPX
240 1 - 30 Dodatkowa identyfikacja produktu nadana przez producenta
241 1 - 30 Numer części nadawany przez klienta
242 1 - 6 Numer zlecenia
243 1 - 20 Identyfikator elementu opakowania (PCN)
250 1 - 30 Dodatkowy numer seryjny
251 1 - 30 Odniesienie do jednostki źródłowej
253 14 - 30 Globalny Identyfikator Typu Dokumentu (GDTI) +
254 1 - 20 Dodatkowy komponent GLN
255 14 - 25 Globalny Numer Kuponu GCN +
30 1 - 8 Ilość elementów
310n 6 Masa netto [kilogramy]
311n 6 Długość lub pierwszy wymiar [metry]
312n 6 Szerokość, średnica lub drugi wymiar [metry]
313n 6 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [metry]
314n 6 Powierzchnia [metry kwadratowe]
315n 6 Objętość netto [litry]
316n 6 Objętość netto [metry sześcienne]
320n 6 Masa netto [funty]
321n 6 Długość lub pierwszy wymiar [cale]
322n 6 Długość lub pierwszy wymiar [stopy]
323n 6 Długość lub pierwszy wymiar [jardy]
324n 6 Szerokość, średnica lub drugi wymiar [cale]
325n 6 Szerokość, średnica lub drugi wymiar [stopy]
326n 6 Szerokość, średnica lub drugi wymiar [jardy]
327n 6 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [cale]
328n 6 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [stopy]
329n 6 Głębokość, grubość, wysokość lub trzeci [jardy]
330n 6 Logistyka - masa [kilogramy]
331n 6 Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [metry]
332n 6 Logistyka - szerokość, średnica lub drugi wymiar [metry]
333n 6 Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [metry]
334n 6 Logistyka - powierzchnia [metry kwadratowe]
335n 6 Logistyka - objętość brutto [litry]
336n 6 Logistyka - objętość brutto, [metry sześcienne]
337n 6 Nacisk [KG / m²]
340n 6 Logistyka - masa [funty]
341n 6 Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [cale]
342n 6 Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [stopy]
343n 6 Logistyka - długość lub pierwszy wymiar [jardy]
344n 6 Logistyka - szerokość, średnica drugi wymiar [cale]
345n 6 Logistyka - szerokość, średnica drugi wymiar [stopy]
346n 6 Logistyka - szerokość, średnica drugi wymiar [jardy]
347n 6 Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [cale]
348n 6 Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [stopy]
349n 6 Logistyka - głębokość, grubość, wysokość lub trzeci wymiar [jardy]
350n 6 Powierzchnia [cale kwadratowe]
351n 6 Powierzchnia [stopy kwadratowe]
352n 6 Powierzchnia [jardy kwadratowe]
353n 6 Logistyka - powierzchnia [cale kwadratowe]
354n 6 Logistyka - powierzchnia [stopy kwadratowe]
355n 6 Logistyka - powierzchnia [yardy kwadratowe]
356n 6 Masa netto [Troy uncja]
357n 6 Masa lub objętość netto [uncje]
360n 6 Objętość netto [kwarty]
361n 6 Objętość netto [galony]
362n 6 Logistyka - objętość netto [kwarty]
363n 6 Logistyka - objętość netto [galony]
364n 6 Objętość [cale sześcienne]
365n 6 Objętość [stopy sześcienne]
366n 6 Objętość [jardy sześcienne]
367n 6 Logistyka - objętość brutto [cale sześcienne]
368n 6 Logistyka - objętość brutto [stopy sześcienne]
369n 6 Logistyka - objętość brutto [jardy sześcienne]
37 1 - 8 Liczba jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej
390n 1 - 15 Kwota płatności – obszar wspólnej waluty
391n 4 - 18 Kwota płatności – z kodem waluty ISO 4217
392n 1 - 15 Kwota płatności dla Jednostki Handlowej o Zmiennej Ilości – obszar wspólnej waluty
393n 4 - 18 Kwota płatności dla Jednostki Handlowej o Zmiennej Ilości – z kodem waluty ISO 4217
394n 4 Rabat wyrażony w procentach
395n 6 Cena za jednostkę miary - obszar
400 1 - 30 Numer zamówienia
401 1 - 30 Globalny Identyfikator Przesyłki GINC
402 1 - 17 Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki GSIN +
403 1 - 30 Kod trasy
410 13 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - wysłać do +
411 13 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - faktura dla +
412 13 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - zakupiono od +
413 13 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - wysłać dla +
414 13 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - identyfikacja lokalizacji fizycznej +
415 13 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 - wystawca faktury +
416 13 Globalny Numer Lokalizacyjny miejsca produkcji lub świadczenia usługi
417 13 Globalny Numer Lokalizacyjny Firmy
420 1 - 20 „Wysłać do” - kod pocztowy w obrębie tych samych władz pocztowych
421 4 - 12 „Wysłać do” - kod pocztowy z trzycyfrowym prefiksem kraju ISO 3166
422 3 Kraj pochodzenia jednostki handlowej
423 4 - 15 Kraj początkowego przetworzenia
424 3 Kraj przetworzenia
425 3 Kraj demontażu
426 3 Kraj obejmujący cały łańcuch przetwórczy
427 1 - 3 Terytorium w ramach kraju
7001 13 Numer zapasów NATO (NSN)
7002 1 - 30 Klasyfikacja UN/ECE półtusz i rozkrojów mięsnych
7003 10 Data i czas ważności (RRMMDDhhmm)
7004 1 - 4 Siła działania leku biologicznego
7005 1 - 12 Obszar połowu (http://www.fao.org/fishery/area/search/en)
7006 6 Data pierwszego zamrożenia (RRMMDD)
7007 6 - 12 Data połowu (RRMMDDrrmmdd)
7008 1 - 3 Gatunek ryby (http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en)
7009 1 - 10 Typ narzędzia połowowego (http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/M/en)
7010 1 - 2 Metoda produkcji
7020 1 - 20 Oznaczenie partii po regeneracji
7021 1 - 20 Świadectwo funkcjonalności
7022 1 - 20 Status zmian
7023 1 - 30 Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobu Nadrzędnego
703x 1 - 30 Numer dopuszczenia przetwórcy z kodem kraju ISO 3166
7040 4 Kod GS1 UIC z Rozszerzeniem i Indeksem Importera
710 1 - 20 Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Niemcy PZN
711 1 - 20 Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Francja CIP
712 1 - 20 Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Hiszpania CN
713 1 - 20 Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Brazylia DRN
714 1 - 20 Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – Portugalia
715 1 - 20 Krajowy Numer Refundacyjny Ochrony Zdrowia (NHRN) – USA
723 2 - 30 Odnośnik do certyfikacji (723s => CERT # s)
7240 1 - 20 Protokół badania klinicznego
8001 14 Produkty w rolkach – szerokość, długość, średnica rdzenia, kierunek i zwoje
8002 1 - 20 Elektroniczny Seryjny Identyfikator Telefonów Komórkowych (NR CMT)
8003 14 - 30 Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI) +
8004 1 - 30 Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI)
8005 6 Cena za jednostkę miary
8006 18 Identyfikacja elementów jednostki handlowej GCTIN
8007 1 - 34 Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
8008 8 - 12 Data i czas produkcji (RRMMDDhhmmss)
8009 1 - 50 Opytcznie czytelny wskaźnik czujnika
8010 1 - 30 Identyfikator Komponentu
8011 1 - 12 Numer seryjny Identyfikatora komponentu
8012 1 - 20 Wersja oprogramowania
8013 1 - 30 Globaly Numer Modelu (GMN)
8017 18 Globalny Numer Relacji Usługowych (GSRN) - świadczeniodawca +
8018 18 Globalny Numer Relacji Usługowych (GSRN) - świadczeniobiorca +
8019 1 - 10 Numer Zdarzenia Relacji Usługowej (SRIN)
8020 1 - 25 Numer Referencyjny Rachunków Płatniczych
8026 1 - 18 ITIP części jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznnej
8100 6 Rozszerzony kod kupony GS1-128
8101 10 Rozszerzony kod kupony GS1-128
8102 2 Rozszerzony kody GS1-128
8110 1 - 70 Identyfikator kodu kuponów wykorzystywany w Ameryce Północnej
8111 1 - 4 Punkty lojalnościowe
8112 1 - 70 Identyfikator kuponu w Ameryce Północnej
8200 1 - 70 URL rozszerzonej informacji o produkcie
90 1 - 30 Informacje obustronnie uzgodnione pomiędzy partnerami handlowymi
91 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
92 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
93 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
94 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
95 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
96 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
97 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
98 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy
99 1 - 90 Informacje wewnętrzne dla firmy

 

n - ilość miejsc po przecinku, przykład:

  a) (3100)000123 = 123 kg
b) (3103)000123 = 0.123 kg = 123 g
c) (3109)000123 = 0.000000123 kg = 0.000123 g

x - numer pozwolenia

Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.222.104.206
Ilość aktywnych użytkowników: 118
Data i czas: 2024-05-30 18:41:18
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij