Generator kodów kreskowych - polityka prywatności https://www.generatorkodowkreskowych.pl/ 1.00 5 0

Polityka prywatności

 • 1. Przetwarzanie danych osobowych.

  Serwis nie przetwarza danych osobowych.

 • 2. Reklamy

  Serwis korzysta ze skryptów wyświetlających reklamy dostarczonych przez firmę Google LLC.

 • 3. Skrypty analityczne

  Serwis korzysta ze skryptów analitycznych dostarczanych przez firmę Google LLC. W związku z tym informacje o tym, jak korzystasz serwisu, są udostępniane firmie Google LLC.

 • 4. Cookies

  Serwis wykorzystuje technologie dostarczane przez firmę Google LLC. Jak firma Google LLC korzysta z plików cookie.

  Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć np. na stronach Wikipedii pod hasłem Ciasteczko.

  Zablokowanie zapisywania plików „cookies” lub ich usunięcie jest możliwe w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

 • 5. Bezpieczeństwo

  Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem i serwerem jest szyfrowana.

  Serwis wykorzystuje technologie wszystkie dostępne technologie w celu zapewnienia ciągłości i stabilności działania.

  Cały ruch sieciowy jest analizowany pod kątem prób naruszenia stabilności działania serwisu.

  Wszelkie incydenty bezpieczeństwa są rejestrowane i analizowane, co może skutkować zablokowaniem dostępu do serwisu dla części użytkowników.

  W momencie wykrycia incydentu bezpieczeństwa wszystkie niezbędne dane związane z tym incydentem zostaną przekazane odpowiednim służbom, które posiadają odpowiednie kompetencje do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie skutków incydentu.

Kody kreskowe wygenerowane na tej stronie zostały wydru­kowane i zeskanowane przy pomocy czytnika kodów kreskowych AS-8000 (oprócz Pharmacode, Postnet, Planet, Royalmail, Code-16k, Code-32). Kody QR, DataMatrix, Aztec, PDF417 i DataBar (RSS) zostały sprawdzone przy pomocy dostępnego online Dekodera ZXing. Niektóre czytniki wymagają od­po­wiedniej konfiguracji, aby mogły odczytywać prawidłowo niektóre z kodów: część kodów jest standardowo wyłączona, niektóre kody mogą mieć sumę kontrolną, ale nie muszą jej mieć, itd. Twórcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość generowanych kodów. Kody kreskowe wygenerowane przez serwis są udostę­pnione na zasadzie „takie jakie są” bez żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jakość i przydatność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania kodów, które zostały wygenerowane przez tę stronę. Korzystanie z serwisu oznacza bezwarunkową akceptację powyższych informacji.
© 2012-2024 www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne na stro­nie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl nie mogą być publikowane i re­dys­try­bu­owa­ne bez zgo­dy właś­ci­cie­la www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl. Ma­te­riał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, pu­bli­ko­wa­ny i roz­pro­wa­dza­ny w żad­nej for­mie.
Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, które zostały użyte na stronie www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl są włas­noś­cią od­po­wied­nich firm. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w ce­lu ułat­wie­nia iden­ty­fi­kacji właś­ci­cie­li tych zna­ków lub ich pro­duk­tów.
info(at)ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl
Adres e-mail został opublikowany tylko i wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu użytkownikom strony www.ge­ne­ra­tor­ko­dow­kres­ko­wych.pl z autorem w celu zgłaszania ewentualnych usprawnień i poprawek. Zabrania się używania powyższego adresu e-mail w celach marketingowych.
Twój adres IP: 44.213.60.33
Ilość aktywnych użytkowników: 92
Data i czas: 2024-07-22 00:49:31
Ta strona korzysta z „ciasteczek” aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zamknij